Witamy w świecie zrównoważonego rozwoju

Audyt środowiskowy – gwarancja wiedzy dotyczącej przepisów i świadomość najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu przez specjalistów posiadających doświadczenie w tym zakresie. Jesteśmy nastawieni do przyszłości bez odpadów. Z radością pomożemy Twojej firmie skutecznie działać na rzecz środowiska.

W zależności od potrzeb usługa może obejmować analizę obszarów:

 • odpadowego
 • emisji do powietrza
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Usługa składa się z przeglądania udostępnionych materiałów i dokumentów oraz sporządzenia zwięzłego raportu. Po zakończeniu audytu oferujemy również doraźne konsultacje, a w przypadku wyniknięcia dodatkowych potrzeb, proponujemy kontynuację współpracy wykonując niezbędne, dodatkowe usługi w zakresie dokumentacji, sprawozdań.

Audyty Interzero to:

 • optymalizacja procesów i usprawnienie działań,
 • mniejsze koszty w Twojej firmie,
 • 100% pewności prawidłowego wywiązania się z obowiązku ustawowego.

Gospodarowanie odpadami

Od 3 075,00 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Audyt „gospodarka odpadami” kierowany jest do przedsiębiorców, którzy: wytwarzają, transportują, zbierają lub magazynują odpady.

Zarezerwuj online
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Decyzja administracyjna w zakresie wytwarzania odpadów
 3. Decyzja administracyjna w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów
 4. Transport odpadów
 5. Ewidencja odpadów
 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
 7. Przekazywanie posiadanych odpadów uprawnionym odbiorcom
 8. Przekazywanie wybranych odpadów osobom fizycznym
 9. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Zarezerwuj online

Jeżeli Twoja firma:

 • posiada samochody służbowe;
 • realizuje gospodarkę wodno-ściekową;
 • wprowadza na rynek lub sprowadza do kraju sprzęt elektroniczny;
 • przetwarza substancje toksyczne;
 • wprowadza na rynek odpady i opakowania;
 • posiada składowisko odpadów;
 • dokonuje emisji gazów do atmosfery;
 • posiada magazyny z ropą naftową lub innymi substancjami chemicznymi;
 • produkuje sprzęt mechaniczny, np. silniki;

To możemy wykonać audyt środowiskowy dla Twojej firmy, aby miał pewność prawidłowego wywiązania się z obowiązku ustawowego.

Jaki jest cel audytu środowiskowego?

Wykonując audyt środowiskowy specjaliści Interzero sprawdzą:

 • czy zakład posiada wymagane decyzje administracyjne?
 • czy ma uregulowany stan formalnoprawny w zakresie dokumentacji i pozwoleń oraz zgłoszeń na emisję gazów i pyłów, dokumentacji i pozwoleń oraz zgłoszeń wodnoprawnych, dokumentacji oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów?
 • czy właściwie postępuje w zakresie ochrony środowiska (m.in. w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, postępowaniu z opakowaniami, w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza)?
 • czy sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska, raporty składane do KOBiZE, ewidencja w BDO odzwierciedlają faktyczny zakres korzystania ze środowiska przez firmę, czy tylko jego wycinek?
 • czy firma audytowana nie przeoczyła któregoś rodzaju pomiarów, które powinna była wykonać?

Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu. Specjaliści Interzero mogą zarówno wykonać audyt środowiskowy o szerokim zakresie, jak i zawęzić audyt środowiskowy do interesującego zakład sektora.

Sprawdź dostępne audyty

FAQ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.